diplomski rad
Seizmički reziduali određeni iz teleseizmičkih podataka na području Dinarida i jugozapadnog dijela Panonskog bazena
diplomski rad

Klaudia Jurković (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja