diplomski rad
Proračun pridobivanja ugljikovodika iz bušotine Bilogora-3 nakon hidrauličkog frakturiranja ležišta
diplomski rad

Filip Šeb (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za naftno inženjerstvo