diplomski rad
Procjena uspješnosti miniranja prilikom iskopa stijenske mase
diplomski rad

Mario Ferenčak (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku