diplomski rad
Seizmička interpretacija plinskog polja Katarina u računalnom programu Petrel 2014
diplomski rad

Valerije Makarun (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja