diplomski rad
Seizmostratigrafske jedinice pliocenskih naslaga u jadranskom podmorju južno od Visa
diplomski rad

Dario Arandia-Krešić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo