diplomski rad
Hidrogeološka istraživanja potencijalnog vodocrpilišta Treštanovci kraj Požege
diplomski rad

Romanna Sofia Randić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo