diplomski rad
Prijedlog sanacije površinskog kopa arhitektonsko-građevnog kamena Kusačko brdo kod Širokog Brijega
diplomski rad

Ante Šiško (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku