diplomski rad
Seizmička interpretacija ležišta p1 i p8 naftno-plinskog polja Strušca u programskom paketu Petrelu
diplomski rad

Petar Kavelj (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja