Begić, Jasenka, Berbić-Kolar, Emina, Brajković, Lovorka, Matanović, Damir, Mileusnić, Marta, Paraga, Sara, Tomasić, Ivan, Zec, Ksenija
Od ideje do promjene : vodič za pokretanje programa društveno korisnog učenja