diplomski rad
Simultane operacije na proizvodnoj platformi IKA-A prilikom izrade buoštine IKA A-4 HOR
diplomski rad

Maja Arnaut (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za naftno inženjerstvo