diplomski rad
Karakterizacija otpada od čišćenja ulica sa područja grada Velike Gorice
diplomski rad

Igor Peršin (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku