diplomski rad
Utjecaj energije iniciranja na brzinu detonacije ANFO eksploziva
diplomski rad

Ivan Smolčić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku