diplomski rad
Laboratorijsko određivanje longitudinalne disperzije u tlu
diplomski rad

Ana Selak (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine