diplomski rad
Geotehnički istražni radovi za projekt cjevovoda i potpornog zida u ulici Šušnjevec
diplomski rad

Velimir Karasman (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku