diplomski rad
Analiza principa odvojenog sakupljanja kućnog otpada na primjeru četveročlanog kućanstva
diplomski rad

Nikolina Mrčela (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku