Šapina, Marijan: Kartiranje ležišta ugljikovodika metodom umjetnih neuronskih mreža

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja