diplomski rad
Upotreba koeficijenata korelacije u procjeni podrijetla nitrata na području zagrebačkog vodonosnika
diplomski rad

Martina Vulić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo