diplomski rad
Geološke značajke ponora kod Rašpora na Ćićariji
diplomski rad

Neven Korač (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine