diplomski rad
Mineraloški i kemijski sastav evaporita iz Ruda, Samoborska Gora
diplomski rad

Mihovil Franić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku