diplomski rad
Geokemijske i mineraloške karakteristike tehnogenih i smeđih tala u blizini termoelektrane "Plomin"
diplomski rad

Petar Pongrac (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine