diplomski rad
Litofacijesi područja Podsusedsko Dolje-Bizek-Ivanec Bistranski na Medvednici
diplomski rad

Martina Perić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine