diplomski rad
Hidrogeološko istraživanje na području sliva Jalševec (jugoistočne padine Medvednice)
diplomski rad

Daniela Bokunić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo