diplomski rad
Izvedba zdenca ZT-2 na lokaciji crpilišta Toplica
diplomski rad

Katarina Grubišić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo