diplomski rad
Sorpcija potencijalno toksičnih elemenata u tlu
diplomski rad

Teo Jašaragić Rako (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine