diplomski rad
Mogućnost procjene i povećanja iskoristivosti benkovačkog prirodnog kamena u ležištu "Pridraga"
diplomski rad

Tomislav Pedić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine