diplomski rad
Nekonvencionalna ležišta prirodnog plina u Hrvatskoj
diplomski rad

Lucija Jukić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za naftno inženjerstvo