diplomski rad
Petrološke i geokemijske značajke izvorišta potoka Šiškinovca na Plješevici
diplomski rad

Ivana Kralj (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine