diplomski rad
Utjecaj Direktive u industrijskim emisijama na postrojenje TE-TO Zagreb
diplomski rad

Danijela Ćurković (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku