diplomski rad
Utjecaj Direktive o industrijskim emisijama na postrojenje TE Plomin
diplomski rad

Nerea Folo (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku