diplomski rad
Analiza stabilnosti glinokopa "Grabovac"
diplomski rad

Marko Grizelj (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku