diplomski rad
Geokemijske i mineraloške značajke tla u priljevnom području crpilišta Velika Gorica
diplomski rad

Dražen Tumara (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine