diplomski rad
Statistička obrada geometrijskih značajki diskonitnuiteta u stijenskim masama
diplomski rad

Petar Kljajić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku