diplomski rad
Interpretacija podataka pokusnog crpljenja zdenca ZČ-1 na području budućeg crpilišta Črnkovec
diplomski rad

Darjan Mađarac (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo