diplomski rad
Dijabazi i metadijabazi Radlovačkog metamorfnog kompleksa na Papuku
diplomski rad

Marija Putak Juriček (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine