diplomski rad
Geokemijske i mineraloške značajke holocenskih sedimenata potopljenih ponikvi na otoku Cresu
diplomski rad

Tena Kolar (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine