diplomski rad
Naslage gornjeg perma i donjeg trijasa i njihova granica u okolici Brušana
diplomski rad

Anja Đukan (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine