diplomski rad
Mineraloške i geokemijske značajke tla i sedimenata na području Velikog jezera otoka Mljeta
diplomski rad

Fran Jurković (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine