diplomski rad
Izvođenje rudarskih radova u cilju prenamjene eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena "Hercegovac"
diplomski rad

Josip Novosel (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku