diplomski rad
Geomorfološke značajke pleistocenskog krajobraza sliva Koločepskog kanala
diplomski rad

Ivan Gusić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine