diplomski rad
Model grafo-analitičke obrade podataka o eksploatacijskim poljima
diplomski rad

Lovro Raženj (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku