diplomski rad
Vulkanoklastične naslage srednjeg trijasa u okolici Sinja
diplomski rad

Filip Šikić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine