diplomski rad
Teški elementi u tlima i vinima Hrvatskog Zagorja
diplomski rad

Emil Škudar (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine