disertacija
Analiza ciklusa eksploatacije kvarcnoga pijeska u Hrvatskoj
doktorski rad

Anamarija Grbeš (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet