disertacija
Određivanje značajki napajanja vodonosnog sustava na širem području crpilišta Sikirevci u istočnoj Slavoniji
doktorski rad

Maja Briški (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet