diplomski rad
Modeliranje istražnih radova i kvarcnih žica na ležištu "Berberuša-Bukva"
diplomski rad

Ivona Filipović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku