diplomski rad
Geokemijske karakteristike boksita Strmendolca kraj Trilja
diplomski rad

Dragana Balukčić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine