diplomski rad
Petrološke, petrofizikalne i geokemijske značajke miocenskih naslaga Požeške kotline
diplomski rad

Monika Kovačević (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo