diplomski rad
Utjecaj abrazivnosti stijena na sile rezanja pri radu lančane sjekačice
diplomski rad

Fran Anušić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku