diplomski rad
Ispitivanje posmičnih značajki stijenskih diskontinuiteta
diplomski rad

Denis Bartol (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku