diplomski rad
Mineraloške i sedimentološke značajke recentnog sedimenta iz Rogozničkog jezera
diplomski rad

Matea Domitrović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine